Education

Introductiecursus Abdominale Echografie

"Een abdominabel goede start"

Maastricht (NL)

Doelgroep

Dierenartsen werkzaam in de gezelschapsdierenpraktijk die echografie binnen hun vakgebied als een volwaardig diagnostisch middel zien en hun kennis hierover willen vergroten, dan wel opfrissen.

Kennisniveau

Enige ervaring met echografie gewenst, doch niet noodzakelijk.

Cursusopzet

Deze cursus is nagenoeg allesomvattend. Een hele dag theoretische scholing op het gebied van technische aspecten van ultrageluid, voorbereiding van de patiënt tot aan indicaties voor een echo-onderzoek. Organen als blaas, nieren, prostaat, lever, milt, lympheknopen, maag, uterus alsmede de arteriele en vasculaire diagnostiek komen aan bod, met veel echobeelden en pathologie. Voor wat betreft de ‘lastiger’ in beeld te brengen organen als pancreas, bijnieren en ovaria verwijzen we u naar de Cursus ‘Abdominale Echografie voor gevorderden.’ Ook wordt al een begin gemaakt met het praktijkgedeelte. De tweede dag worden kort enkele klinische casussen behandeld en gaan we daarna verder met praktijkoefeningen. Onder leiding van ervaren docenten wordt u geleerd systematisch een echo-onderzoek te verrichten van het abdomen. Er is ook een uitgebreide live demonstratie voorzien tijdens de theoriedag, met aandacht voor positionering van de probe en beeldoptimalisatie. Er wordt gewerkt in groepjes van maximaal 5 deelnemers per patiënt/ echo-apparaat en tutor.

Datum

  • Vrijdag 23 maart 9.00 - 17.00 uur
  • Zaterdag 24 maart 9.00 - 13.00 uur
  • Vrijdag 16 november 9.00 - 17.00 uur
  • Zaterdag 17 november 9.00 - 13.00 uur

Leiding

Prof. Dr. J. Saunders, Diplomate ECVDI
Specialist Veterinaire Radiologie, Universiteit Gent
Dr. S. Boroffka, Diplomate ECVDI
Specialist Veterinaire Radiologie

Locatie

Maastricht - Hotel van der Valk

Cursusduur

1,5 dag

Kosten

€ 600

Literatuuradvies

‘BSAVA Manual of Canine and Feline Ultrasonography’ - (ISBN: 978 1 905319 30 5)

Deze cursus wordt gratis aangeboden aan cliënten die een echo-apparaat voor gebruik gezeschapsdieren hebben aangekocht (1 persoon per praktijk)

Online Registreren

Vul het formulier in om te registreren op de Introductiecursus Abdominale Echografie

Nadere informatie: maggie.kooman@esaote.nl

 

 

This page uses cookies. Visiting this web site, you approve the use of cookies. For more information about the use of cookies in this web site, please click on “More information”. I agree More information